Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" local economic development"
3 wyniki
[1-20]

1. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Pomianek I. CONDITIONS OF RURAL DEVELOPMENT IN THE WARMIA AND MAZURY VOIVODESHIP (POLAND) IN THE OPINION OF LOCAL AUTHORITIES pdf
2. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Jarzebowski S. ECONOMIC PERSPECTIVE OF SHORT SUPPLY CHAINS pdf
3. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2012
Balazs P., Péli L., Ritter K. Rola rolnictwa i powiązań miejsko-wiejskich w rozwoju obszarów wiejskich Węgier pdf