Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" małe średnie przedsiębiors"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2014
Kowalski D. Zasadność interwencji państwa w zakresie wsparcia sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, ze środków publicznych w Polsce pdf