Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" macroeconomic determinants"
3 wyniki
[1-20]

1. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Jabkowski D., Szalaty N., Wyduba W. ROLE OF THE EU, THE USA AND BRICS COUNTRIES IN GLOBAL TRADE IN GOODS AND SERVICES AND SELECTED DETERMINANTS pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Czyżewski A. Potrzeba badań makroekonomicznych w gospodarce żywnościowej pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2007
Czyżewski A. Makroekonomiczne uwarunkowania wsparcia sektora rolnego w Polsce i Unii Europejskiej pdf