Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" major problems"
3 wyniki
[1-20]

1. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2019
Krasowicz S., Matyka M. THE ROLE OF ECONOMIC EVALUATION IN AGRICULTURAL RESEARCH pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2019
Florkowski W., Klepacka A. The Wood Pellet Sector: Barriers to Growth and Opinions of Manufacturers in Poland pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2017
Lutsiy K. Obecny stan rozwoju branży mięsnej na Ukrainie pdf