Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" major problems"
3 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2019
Florkowski W., Klepacka A. The Wood Pellet Sector: Barriers to Growth and Opinions of Manufacturers in Poland pdf
2. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2019
Krasowicz S., Matyka M. THE ROLE OF ECONOMIC EVALUATION IN AGRICULTURAL RESEARCH pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2017
Lutsiy K. Obecny stan rozwoju branży mięsnej na Ukrainie pdf