Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" makroregiony Unii Europejskie"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2016
Guth M. Ekonomiczne determinanty produkcji mleka w gospodarstwach mlecznych FADN w makroregionach Unii Europejskiej z przewagą ekstensywnej produkcji w 2011 roku pdf