Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" management accounting"
4 wyniki
[1-20]

1. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2017
Zhuk V. Institutional theory of accounting: new opportunities and scales of profession pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2015
Dziedzic-Jagodzka I., Piątek E. Koncepcja modelu „rachunek kosztów działań w uczelni wyższej” pdf
3. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2015
Pietrzak Ż., Piłacik J. Ewolucja roli i zadań specjalisty rachunkowości zarządczej wobec wyzwań otoczenia pdf
4. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2015
Grzegorczyk W. Relacje między strategią marketingową a strategią finansowania pdf