Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" management of fishery"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2009
Marciniak M. Analiza i ocena zmian w polskiej gospodarce rybnej po akcesji do Unii Europejskiej pdf