Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" mechanizm cenowy"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2016
Malchar-Michalska D. Mechanizm cenowy w powiązaniach kontraktowych z perspektywy teorii agencji. Przykład koordynacji transakcji na rynku ziemniaka między grupami producentów rolnych a rynkiem spożywczym pdf