Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" metoda CART"
1 wynik
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2015
Małażewska S., Wąs A. Determinanty wartości krajobrazu rolniczego jako dobra publicznego pdf