Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" metody ilościowe"
2 wyniki
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016
Molenda-Grysa I. Przesłanki do produkcji żywności ekologicznej w Polsce – typologia potencjałów województw pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011
Thomson K. Wyzwania dla badań w dziedzinie ekonomiki rolnictwa w Wielkiej Brytanii pdf