Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" miejsce w gospodarce narodowe"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2014
Beba P., Poczta W. Rozwój i rola polskiego przemysłu spożywczego w warunkach akcesji do Unii Europejskiej pdf