Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" model M. Portera"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013
Stefańska M., Śmigielska G. CSR as a source of competitiveness of distribution channels pdf