Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" model tendencji rozwojowej"
1 wynik
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2014
Luty L. Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na rozwój rolnictwa ekologicznego pdf