Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" modele ekonometryczne"
4 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2011
Juszczyk S. Wpływ cen podstawowych produktów mleczarskich na ceny mleka surowego w Nowej Zelandii pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011
Bronn C. Nauki ekonomiczne: na autostradzie czy drodze donikąd? pdf
3. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Juszczyk S. Uwarunkowania poziomu cen surowego mleka w USA pdf
4. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2008
Matuszewska-Janica A., Witkowska D. Modelowanie kursu euro/dolar: dynamiczne modele ekonometryczne i sztuczne sieci neuronowe pdf