Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" modelowanie i symulacja wielo"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2015
Wawrzyniak A. Modelowanie wieloagentowe jako narzędzie do badania zachowania konsumentów pdf