Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" motivators"
6 wyników
[1-20]

1. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2019
Bartczak M., Szymankowska A. Reasons for the resignation of young people from employment pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2019
Krawiec W. BUILDING A BRAND FOR THE CITY OF LODZ: MOTIVATING AND DEMOTIVATING FACTORS FOR MANAGERS OF CULTURAL INSTITUTIONS pdf
3. Annals of Marketing Management and Economics, 2017
Li X., Rembielak G., Wilson J. International students and motivation to study at postgraduate level – some evidence from China pdf
4. Annals of Marketing Management and Economics, 2015
Isle T., Mostert A. On motivation and enterprise education – ensuring manageable goals and objectives pdf
5. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011
Grontkowska A. Co motywuje studentów studiów niestacjonarnych kierunku ekonomia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w pracy zawodowej? pdf
6. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Jaska E., Włodarczyk K. Rola kontroli wśród pozapłacowych czynników systemów motywacyjnych w grupie przedstawicieli handlowych pdf