Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" mountain areas"
3 wyniki
[1-20]

1. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014
Majchrzak K., Piotrowska B., Żarska H., Żarski T. Zagrożenia zdrowotne związane z uprawianiem turystyki wysokogórskiej pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Golinowska M. Aktywność mieszkańców obszarów wiejskich na przykładzie odnowy wsi i dziedzictwa kulturowego pdf
3. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Baran E. Uwarunkowania wzrostu konkurencyjności rolnictwa obszarów górskich pdf