Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" municipal waste"
8 wyników
[1-20]

1. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Gradziuk P., Gradziuk B. EMPLOYMENT IMPACTS OF RENEWABLE ENERGY IN UE pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018
Kukuła K., Luty L. O wyborze metody porządkowania liniowego do oceny gospodarki odpadami w Polsce w ujęciu przestrzennym pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2017
Sobolewska A., Sobolewski M. Wpływ regulacji prawnych na gospodarkę odpadami komunalnymi w wybranych gminach wiejskich pdf
4. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2017
Gostomczyk W. Stan i perspektywy rozwoju rynku biogazu w UE i Polsce – ujęcie ekonomiczne pdf
5. Annals of Marketing Management and Economics, 2015
Bogucka K., Milewska A. Municipal waste management as a local government task – legal and organizational challenges pdf
6. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2014
Czaban T., Milewska A. Formalnoprawne aspekty funkcjonowania związków międzygminnych pdf
7. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2013
Kotapski R. Identyfikacja kosztów eksploatacji składowisk odpadów komunalnych pdf
8. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008
Sobolewska A. Gospodarka odpadami komunalnymi na terenach wiejskich pdf