Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" municipal waste management"
4 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2017
Sobolewska A., Sobolewski M. Wpływ regulacji prawnych na gospodarkę odpadami komunalnymi w wybranych gminach wiejskich pdf
2. Annals of Marketing Management and Economics, 2015
Bogucka K., Milewska A. Municipal waste management as a local government task – legal and organizational challenges pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2014
Czaban T., Milewska A. Formalnoprawne aspekty funkcjonowania związków międzygminnych pdf
4. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008
Sobolewska A. Gospodarka odpadami komunalnymi na terenach wiejskich pdf