Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" neuronauka poznawcza"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2015
Wąsikowska B. Zastosowanie technik neuronauki poznawczej w zarządzaniu marketingowym pdf