Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" new institutional economics"
5 wyniki
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2018
Parzonko A. Doradztwo rolnicze w kontekście nowej ekonomii instytucjonalnej ze szczególnym uwzględnieniem teorii dóbr publicznych pdf
2. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014
Parzonko A. Funkcje edukacyjno-informacyjne instytucji doradczych w kształtowaniu rozwoju regionalnego pdf
3. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Bartkowiak R. Współczesne teorie ekonomiczne pdf
4. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Stachowiak Z. Ekonomika bezpieczeństwa - dylematy powstania, rozwoju i poszukiwania swego paradygmatu pdf
5. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2004
Daniłowska A. Przedsiębiorstwo w nowej ekonomii instytucjonalnej pdf