Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" niemiecki rynek bankowy"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2015
Dąbkowska A. Fuzje i przejęcia w niemieckim sektorze bankowym w latach 1997–2012 pdf