Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" non-farm income sources."
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2011
Chmielewska B. Wpływ członkostwa Polski w UE na sytuację ekonomiczną małych gospodarstw oraz rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich pdf