Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" non-financial reporting"
2 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2019
Konarzewska U., Michalczuk G. Znaczenie raportowania niefinansowego w inwestowaniu społecznie odpowiedzialnym pdf
2. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2017
Badura-Mojza A. Zmiany w raportowaniu CSR w Polsce - studium przypadku pdf