Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" obligacje korporacyjne."
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018
Pawłowski M. Modele dyskryminacyjne w ocenie ryzyka upadłości emitentA OBLIGACJI KORPORACYJNYCH pdf