Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" opportunities and barriers fo"
3 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2017
Horin N. Eco-innovative Activity of Ukrainian SMEs pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013
Rykowska J., Sawicka J., Stolarczyk P. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich z perspektywy gender pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2010
Kijek J., Krzyżanowska K. Transfer wiedzy z ośrodków naukowo-badawczych do przedsiębiorstw pdf