Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" organic market"
4 wyniki
[1-20]

1. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2021
Kucher O., Pokotylska N., Pustova N., Pustova Z. ORGANIC MARKET FORMATION IN UKRAINE pdf
2. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2020
Kotyza P., Smutka L. DRIVING FORCE OF ORGANIC FARMING IN THE CZECH REPUBLIC – MARKET DEMAND OR FINANCIAL SUPPORT? pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2017
Ferenc A., Koreleska E. Functioning of “Organics Cluster” in the French National and Regional Market of Organic Food pdf
4. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011
Grzelak P. Ocena ekonomiczno-rynkowych efektów wsparcia finansowego rolnictwa ekologicznego w Polsce na podstawie studiów przypadku z województwa mazowieckiego pdf