Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" organic milk"
3 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018
Bednarz J., Zuba-Ciszewska M. Produkcja mleka ekologicznego w Polsce. Koncentracja czy rozproszenie? pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2014
Koperska N. Rynek i marketing ekologicznych produktów mlecznych w Polsce a stopień zaspokojenia oczekiwań konsumenta pdf
3. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Runowski H. Ekonomiczne aspekty ekologicznej produkcji mleka pdf