Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" organizational structure"
4 wyniki
[1-20]

1. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Pokojski Z. IN SEARCHING FOR BUSINESS MODEL OPEN FOR INNOVATIONS ON AGRICULTURAL MARKET – CONCEPTUAL APPROACH pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2015
Sierpińska-Sawicz A. Zadania i miejsce komórki controllingu w przedsiębiorstwie pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2012
Łęczycki K. Globalny kryzys ekonomiczny i finansowy w kształtowaniu procesów koncentracji ziemi użytkowanej rolniczo pdf
4. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2009
Łęczycki K. Wpływ poziomu wsparcia finansowego na kształtowanie zmian zasobów, organizacji i efektów ekonomicznych gospodarstw rolniczych pdf