Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" paradigm"
24 wyników
[1-20] [21-40]

21. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Kowalska I. Finansowanie edukacji w paradygmacie ekonomii politycznej pdf
22. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Majewski E. Ekonomiczna a ekologiczna trwałość gospodarstwa rolniczego pdf
23. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2008
Wołoszyn J. Związek psychologii pracy z naukami o zarządzaniu pdf
24. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2006
Zawojska A. Paradygmaty dla współczesnego rolnictwa – protekcjonizm kontra liberalizm pdf