Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" paradygmaty"
3 wyniki
[1-20]

1. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2014
Astrîde S., Ivars B. Oddziaływanie koncentracji kapitału na wzrost gospodarczy pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2013
Maryniak A., Stefko O. Współczesne paradygmaty rolnictwa a formy integracji w produkcji ogrodniczej pdf
3. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2006
Zawojska A. Paradygmaty dla współczesnego rolnictwa – protekcjonizm kontra liberalizm pdf