Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" pig breeding"
3 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018
Lampart M., Mierzejewski M. Analysis of Business Cycles in the Breeding of Pigs, Cattle and Poultry and their Relationship to the Causality of Wheat and Rye Cultivation in Poland pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2007
Szymańska E. Opłacalność produkcji żywca wieprzowego w Polsce po integracji z UE pdf
3. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2006
Pestis M., Rudenko D., Rudenko E. Tendencies in meat production in the Republic of Belarus pdf