Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" plant and animal raw material"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2009
Kowrygo B., Krasnodębska M. Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na produkcję surowców żywnościowych i ich wykorzystanie pdf