Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" plant raw materials"
2 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018
Jabkowski D., Pawlak K. Przewagi komparatywne USA w eksporcie wybranych surowców roślinnych na Jednolity Rynek Europejski pdf
2. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2010
Pawlak K. Competitiveness of chief producers of plant raw materials in intra-EU trade pdf