Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" podregion siedlecki"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018
Wakuła M. SIZE DIVERSITY SHAPING FINANCIAL CONDITION OF RURAL COMMUNES OF SIEDLCE SUBREGION pdf