Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" policy intervention"
2 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2017
Grochowska R. Niespójność działań interwencyjnych na unijnym rynku mleka pdf
2. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2007
Halicka E., Rejman K. Fruit and vegetable promotion programs in the European Union pdf