Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" polityka dywidendy"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018
Błach J., Łukasik G. POLITYKA DYWIDENDY SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH W WARUNKACH KONFLIKTOWYCH OCZEKIWAŃ INTERESARIUSZY pdf