Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" polityka fiskalna"
2 wyniki
[1-20]

1. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011
Wieliczko B. Oddziaływanie polityki fiskalnej na sytuację polskiego rolnictwa w latach 2002-2009 pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011
Kata R. Wpływ polityki fiskalnej i monetarnej na zadłużenie gospodarstw rolnych w Polsce pdf