Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" polityka innowacyjna"
4 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2017
Wiatrak A. Potrzeby i kierunki wspierania innowacyjności w agrobiznesie pdf
2. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015
Bartak J. Rozwój w warunkach integracji gospodarczej w perspektywie ekonomii innego kanonu pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2010
Łącka I. Polska polityka innowacyjna w świetle zasad good governance pdf
4. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2009
Grad B. Kształtowanie konkurencyjności regionu – nowego atrybutu przestrzeni gospodarczej Unii Europejskiej w świetle uwarunkowań polityki innowacyjnej perspektywy finansowej UE dla Polski na lata 2007 2013 pdf