Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" polityka monetarna"
3 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2018
Kozak S. Czy niskie stopy procentowe zmniejszają udział dochodów odsetkowych w bankach spółdzielczych w Polsce? pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011
Kata R. Wpływ polityki fiskalnej i monetarnej na zadłużenie gospodarstw rolnych w Polsce pdf
3. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Czyżewski A. Potrzeba badań makroekonomicznych w gospodarce żywnościowej pdf