Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" polityka podatkowa"
3 wyniki
[1-20]

1. Ekonomika i Organizacja Logistyki, 2020
Köktaş A., Selçuk I. Transport sector energy use and carbon emissions: a study on sectoral fiscal policies pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2019
Dziuba J. Polityka podatkowa gmin wiejskich w Polsce w latach 2006–2017 pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013
Satoła Ł. Polityka opodatkowania nieruchomości w gminach województwa małopolskiego w latach 2007-2010 pdf