Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" pomoc żywnościowa"
2 wyniki
[1-20]

1. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011
Krzyżanowska K., Trajer M. Pomoc żywnościowa dla najuboższej ludności UE pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2010
Sapa A. Pomoc żywnościowa w kontekście good governance i społecznej odpowiedzialności pdf