Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" population growth"
6 wyników
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2019
Halicka E., Jackowska M., Rejman K., Szczebyło A. Analysis of the Global Pulses Market and Programs Encouraging Consumption of This Food pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2019
Huseynov R. Multidimensional Determinants of National Food Security in Azerbaijan: an Application of the ARDL Approach pdf
3. Annals of Marketing Management and Economics, 2018
Grzęda Ł. Determinants of the development of the Mazowieckie Province in 2007-2016 pdf
4. Annals of Marketing Management and Economics, 2017
Pozsár B. Do better socioeconomic features of population mean more competitive regions? pdf
5. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2015
Kozera M. Efektywność wykorzystania kapitału intelektualnego przedsiębiorstw rolniczych w Polsce pdf
6. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2006
Sychevnik A. The development of milk market in Belarus pdf