Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" population structure"
3 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2019
Bronisz U., Jakubowski A. Rural Demographic Problem Areas in Poland pdf
2. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Inna T. SOCIAL-DEMOGRAPHIC FACTORS FOR DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL TERRITORIES OF POLAND AND UKRAINE pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2016
Dolata M. Rola infrastruktury w procesach rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie województwa wielkopolskiego pdf