Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" pork"
42 wyników
[1-20] [21-40] [41-60]

41. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2006
Szymańska E. Wpływ rozszerzenia UE na rynek wieprzowiny w Polsce pdf
42. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2006
Hobets A. Analysis the efficiency of pork production in Grodno region pdf