Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" poultry farming"
3 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2019
Zawadzka D. Rynek wołowiny w Rosji w latach 1990-2017 i w 2018 r. pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018
Lampart M., Mierzejewski M. Analysis of Business Cycles in the Breeding of Pigs, Cattle and Poultry and their Relationship to the Causality of Wheat and Rye Cultivation in Poland pdf
3. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2010
Golovkov V., Sytchevnik A. Prospects of table eggs production in Belarus pdf