Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" pozarolnicza gospodarka wiejs"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018
Żmija K. Determinanty i perspektywy prowadzenia działalności rolniczej w małych gospodarstwach rolnych z pozarolniczą działalnością gospodarczą pdf