Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" praca"
31 wyników
[1-20] [21-40]

21. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2011
Gašparíkov V., Nagyová Ľ., Rizovová B. Perception of Advertisement in Visegrad Four Countries pdf
22. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011
Kowalczyk S., Sobiecki R. Europejski model rolnictwa – uwarunkowania ewolucji pdf
23. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Stolarski M., Szczukowski S., Tworkowski J. Ekonomiczne aspekty produkcji biomasy wierzby w systemie Eko-Salix pdf
24. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Urban S. Twórczość naukowa profesora Wincentego Stysia pdf
25. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2009
Adamowicz M., Smarzewska A. Model oraz mierniki trwałego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w ujęciu lokalnym pdf
26. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2009
Biczkowski M., Jezierska-Thole A. Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na zmiany zasobów siły roboczej w rolnictwie pdf
27. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Baum R., Wielicki W. Rola kapitału oraz wartości niematerialnych i prawnych w zarządzaniu przedsiębiorstwami rolnymi pdf
28. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Radwan A., Wadoń A. Usługi mechanizacyjne w gospodarstwach rodzinnych w Polsce . aspekty ekonomiczne i organizacyjne pdf
29. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Ziętara W. Profesor Janusz Kosicki, życie i praca (jubileusz 80-lecia urodzin) pdf
30. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006
Dudek H., Dybciak M. Zastosowanie modelu logitowego do analizy wyników egzaminu pdf
31. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006
Krężołek D., Trzpiot G. Statytstyczna weryfikacja modelu CAMP na przykładzie polskiego rynku kapitałowego pdf