Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" prawo jednej ceny"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2007
Hamulczuk M. Powiązania cen wieprzowiny pomiędzy rynkiem polskim, duńskim i niemieckim pdf